Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gospodarka odpadami

27 2023

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO POBRANIA

 
 
 
 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje zgodnie z poniższym wzorem wypełnia
tylko właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Kwota zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne wynosi 6,00 złote miesięcznie bez względu na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.