Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Nadleśnictwo Rzepin

30.09.2016

Nadleśnictwo Rzepin.

Nadleśnictwo Rzepin
ul. Puszczy Rzepińskiej 11
69-110 Rzepin
Tel. 0957596433
Fax 0957596205

 
 
Nadleśniczy: mgr inż. Andrzej Cap
 
Gmina Rzepin leży na terenie Nadleśnictwa Rzepin, którego lesistość jest na poziomie 50%, powierzchnia ogólna wynosi 18573ha. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby (Słubice i Rzepin) oraz 10 leśnictw. Nadleśnictwo dysponuje szkółką leśną w Nowym Młynie oraz szkółkami podokapowymi w Kunowicach i Biskupicach.
Nadleśnictwo Rzepin oprócz typowej gospodarki leśnej polegającej na pozyskaniu drewna, prowadzi także gospodarkę turystyczną – dostępne jest pole biwakowe w miejscowości Sułówek, ścieżka edukacyjna "Bobrowym szlakiem’ w Nowym Młynie oraz szereg parkingów leśnych.
W Nadleśnictwie Rzepin można zaobserwować też ciekawy sposób ochrony upraw leśnych przed szkodnikami glebowymi – wykorzystanie oswojonych dzików, które są wpuszczane na teren szkółki. Dziki bardzo dokładnie wyszukują, ryjąc w ziemi, pędraki – larwy chrabąszczy, które są dla nich prawdziwym przysmakiem; wyjadają również drobne chwasty nie niszcząc przy tym upraw.
 
        Pamiętaj!
 1. Stałym zakazem wstępu objęte są:
  • uprawy leśne do 4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierzyny;
  • żródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją;
 2. Okresowy zakaz wstępu obowiązuje gdy:
  • wystąpiło uszkodzenie lub degradacja drzewostanów;
  • występuje zagrożenie pożarami;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze;
 3. W lasach zabrania się:
  • zanieczyszczania, zaśmiecania oraz niszczenia grzybów, roślin, drzew i krzewów;
  • hałasowania i używania sygnałów dĄwiękowych, płoszenia, ścigania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
  • niszczenia obiektów gospodarczych, technicznych, tablic i znaków;
  • biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  • puszczania psów luzem;
  • ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerem poza drogami oznakowanymi drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
Wykorzystano tekst z opracowania "Nadleśnictwo Rzepin".
 
 
                                                                     Siedziba Nadleśnictwa Rzepin